MJOP Groene Hart Ziekenhuis in Gouda

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
Beheer en Onderhoud
Gedetailleerde begroting
32.000 m2

Achter de feiten aanlopen is al vervelend in het algemeen, maar achter de feiten aanlopen op het gebeid van beheer en onderhoud in een ziekenhuis kan desastreuse gevolgen hebben. Je wil als facilitair beheerder van zo’n pand liever niet voor verrassingen te komen staan!

Daarom is het van groot belang dat met name panden met een publiek karakter duidelijkheid krijgen over het onderhoud aan deze panden en ander onroerend goed. Om dit goed te kunnen doen en bijhouden is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) noodzakelijk. Op die manier krijg je een goed inzicht in de bouwkundige staat van een object en kun je een inschatting maken van het te verwachten onderhoud op korte en langere termijn.

Om een gedegen MJOP te kunnen maken wordt een visuele opname gedaan van zowel de binnenkant, als de buitenkant van een object. De opname geeft dan inzicht in de huidige staat van onderhoud van het pand en de eventuele tekortkomingen worden zo geconstateerd.

In opdracht van de afdeling Huisvesting van het Groene Hart Ziekenhuis is een MJOP gemaakt voor de ruim 32.000 m2 die het ziekenhuis telt. Hierin is de huidige staat van onderhoud in detail opgenomen en is een kijkje in de toekomst gegeven voor het te verwachten onderhoud. Daarbij is een gedetailleerde begroting gemaakt, zodat het ziekenhuis in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan.

Richard Rietveld
Adviseur

Extra informatie

Begindatum
2018
Einddatum
2018
Locatie
Gouda
Opdrachtgever
Groene Hart Ziekenhuis