Ontwerptekeningen in 3D BIM

Ontwerptekeningen in 3D BIM

Meten is weten en dat geldt ook in het groot. Het inzichtelijk maken van zoveel mogelijk relevante informatie is essentieel voor een goed verloop van ieder bouwproject. De basis voor deze informatie is een accuraat 3D BIM (Bouw Informatie Model). 

Die maken we altijd zo snel mogelijk, nadat we het pand en eventueel buitenruimte hebben ingemeten. Het 3D BIM is een intelligent model. Je kan de impact van keuzes op allerlei niveaus inzichtelijk maken en doormeten. 

Ontwerpfase

In het begin van het bouwtraject is dit goud waard. Er is nog veel flexibiliteit. Beslissingen hebben grote impact op zaken als kosten, doorlooptijd, duurzaamheid en kwaliteit. Een goed 3D BIM is een onmisbare hulp bij het maken van intelligente, logische en goed onderbouwde beslissingen. 

Ook op het gebied van duurzaamheid, met name de energie efficiëntie, biedt het 3D BIM de benodigde houvast. Wat is de impact van meer of minder glas, isolatietoepassingen, de vorm van het dak, installaties etc.? Met het 3D BIM simuleer je opties in een handomdraai en krijg je snel een betrouwbaar inzicht in hun impact. 

Van 3D BIM naar tekeningen

Het 3D BIM wordt zo de basis van de verschillende documenten en tekeningen die nodig zijn in het bouwtraject. Dit zijn onder andere: 

  • Ontwerptekeningen 
  • Vergunningstekeningen
  • Inrichtingstekeningen  
  • Situatietekeningen
  • Bestektekeningen
  • Werktekeningen voor de uitvoering
Blijvend relevant

Ook na de eerste fase staat het 3D BIM in de basis, bijvoorbeeld bij verbouwingen of uitbreidingen, maar ook in de beheer- en onderhoudsfase. Het digitale model kan gemakkelijk worden aangepast en hergebruikt.

Alle antwoorden paraat

Tenslotte is het 3D BIM een superhandige informatiedrager voor alle mogelijke praktische vragen rond je pand. Wat is de bruto vloeroppervlakte, de verhuurbare vloeroppervlakte, hoe zit het met de compartimentering van het gebouw? Wat is het aantal, type en grootte van de aanwezige deuren, ramen, trappen, dakluiken en vloeren? Hoe zijn de muren, plafonds en vloeren afgewerkt? 

Dat praat makkelijk! 

Door gebruik te maken van een intelligent 3DBIM wordt de beschikbare informatie inzichtelijk én deelbaar gemaakt. Bouwen, in wat voor fase dan ook, staat of valt bij informatie en communicatie. Het 3D BIM tilt beide naar een bijzonder efficiënt niveau. 

BIM koppelen aan bestekken

Wij gebruiken 3D Revit voor het bouwen van een BIM en Kubus Spexx voor het samenstellen van bestekken. Die werken goed samen: bestanden worden geëxporteerd vanuit het BIM en geïmporteerd in Kubus Spexx. Die vertaalt het naar een bestek. 

Omgekeerd is dit ook mogelijk. Door middel van een IFC-viewer kan de opdrachtgever of gebruiker de relaties tussen objecten in het BIM met de bijbehorende bestekteksten snel en makkelijk zichtbaar maken. 

NL/SfB

Het ligt het meest voor de hand om de elementensystematiek (NL/SfB) te gebruiken, omdat de meeste BIM-modellen volgens deze systematiek zijn opgebouwd. Daarnaast wordt de NL/SfB ook gebruikt voor onder andere Conditiemeting van gebouwen (NEN 2767), Bouwkosten (NEN 2699), MJOP’s, PvE voor gebouwen (NEN 2658 + NPR), Nationale milieudatabase, NIBE, GPR, BREEAM en GreenCalc.

Actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen

Wij pionieren zelf al enige tijd met bestekken op basis van (NL/SfB) en hebben hier inmiddels veel kennis van in huis. De koppeling met BIM is nog volop in ontwikkeling. Belangrijk hierin is de marktvraag, waarbij opdrachtgevers, fabrikanten en softwareleveranciers samen afspraken moeten maken. Base Consultancy volgt de ontwikkelingen op de voet. We participeren actief in de ontwikkeling van nieuwe pakketten en onderzoeken de mogelijkheden om zelf koppelingen te maken.  

Ontwerptekeningen in 3D BIM laten maken?

Wilt u ontwerptekening in 3D BIM laten maken? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.