Projectmanagement

Het managen van projecten, groot en klein.

Projectmanagement vraagt om een breed scala aan vaardigheden en competenties. Natuurlijk komen onze projectmanagers met de juiste bouwkundige en civieltechnische kennis. Dat is de basis, maar de basis is breder. Organisatievaardigheden, het kunnen sturen en beheersen van processen, zijn minstens zo belangrijk. Datzelfde geldt voor het overzien van alle financiële en juridische aspecten. Tenslotte geven onze adviseurs richting aan het gedrag van anderen en zijn ze communicatief vaardig.

Dubbelrol

Niet zelden doen wij zowel projectmanagement als bouwkundig advies. Dat zijn twee verschillende petten, die gelukkig prima op één hoofd passen. 

In onze hoedanigheid als adviseur hanteren wij een projectmatige aanpak. We sluiten hierbij aan op de werkwijze van de opdrachtgever. We werken graag met Prince2 of Ipma – methodieken waar onze adviseurs veel ervaring mee hebben. 

In onze hoedanigheid als projectmanager gaat het meer om de beheersing van alle bouwkundige processen, zowel inzake kwaliteit, geld, tijd, organisatie, informatie en risico’s. Zorgdragen dat alles volgens plan verloopt; dat is de schone taak. Natuurlijk is de realiteit altijd weerbarstig. Onze projectmanagers opereren daarom innovatief, slim, kostenbewust en kwaliteitsgericht. 

Risicomanagement

De beste manier om problemen te voorkomen, is problemen tijdig onder ogen zien. Sterker nog: we gaan er actief naar op zoek, het liefst voordat het probleem zich überhaupt voordoet. 

Dit doen we door doelgericht risicomanagement. De opdrachtgever ontvangt iedere week een top 5 met risico’s. Deze risico’s worden gescoord op de aspecten kwaliteit, geld en tijd, met een schaal van laag, midden en hoog. Tevens worden per risico de oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen gegeven. Deze risico’s betreffen zowel het bouwkundige werk, als onze eigen werkzaamheden. 

Regeren is vooruitzien

De risico’s ten aanzien van het bouwkundige werk hebben hierbij over het algemeen een grotere impact. Wij hanteren hierbij niet alleen een kortetermijnvisie. We kijken ook naar de impact (en eventuele risico’s) op lange termijn. Welke gevolgen hebben bijvoorbeeld keuzes voor bepaalde materiaal op beheer & onderhoud, de duurzaamheid etc. 

Meer weten over projectmanagement?

Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.