Omgevingsvergunningen

De omgevingsvergunning is sinds 1 oktober 2010 de nieuwe noemer waar alle vergunningen onder vallen rond bouwen, verbouwen, slopen, brandveiligheid, het plaatsen van reclame-uitingen en nog enkele kleine vergunningen zoals het kappen van bomen of het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de openbare weg. Een omgevingsvergunning is online aan te vragen via het omgevingsloket. 

van A tot Z

Wij hebben veel ervaring met alle soorten omgevingsvergunningen. Behalve de aanvraag zelf dragen wij ook zorg voor de tekeningen, constructieberekeningen en alle overige benodigde stukken. Indien nodig voeren wij het overleg met de gemeente, welstandscommissie en brandweer.

Omgevingsvergunning bouwwerkzaamheden

Een veel aangevraagde vergunning is een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Dit kan een vergunning zijn voor particulieren die een aanpassing willen doen aan hun bestaande woning. Het kan ook een vergunning zijn voor bedrijven die hun locatie willen uitbreiden met nieuwbouw. 

Voor al deze vergunningen is minimaal een goede tekening nodig van de bestaande en nieuwe situatie. Bij veel verbouwingen, zoals een dakopbouw of een aanbouw, is ook een constructieve berekening vereist. Bij nog grotere verbouwingen en nieuwbouw wordt ook om berekeningen op het gebied van klimaat gevraagd, zoals zonlicht- en ventilatieberekeningen. Wij kunnen al deze stukken voor u maken. 

Regels m.b.t. duurzaamheid en energie

In toenemende mate worden er voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw eisen gesteld aan duurzaamheid en energiezuinigheid. Base Consultancy is perfect thuis in de huidige en te verwachten compliance. Wij maken BENG en EPC-berekeningen en kunnen u goed adviseren over de verschillende oplossingen en hun impact. 

Brandveiligheid 

Ook op het gebied van brandveiligheid verzorgen wij alle voorkomende vergunningen. In veel gevallen is overigens geen vergunning nodig en volstaat het doen van een melding.

Door onze kennis en ervaring op dit vlak kunnen wij gedegen advies geven over het type melding of aanvraag. Ook geven wij advies over de eventuele aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de regelgeving. 

Heeft u een omgevings of brandveiligheidsvergunning nodig? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.