Energietransitie Gemeente Delft

Aanleg WarmtelinQ in de provincie Zuid-Holland
Duurzaam
Minder overlast
Energietransitie

WarmtelinQ

De Gasunie legt in de provincie Zuid-Holland WarmtelinQ aan. 

Dit is een ondergrondse leiding voor restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met deze warmte worden de huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam verwarmd. Er is dan geen aardgas meer nodig.

Een belangrijke stap in de energietransitie

WarmtelinQ is mede-gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

De leiding loopt van de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag. In de gemeente Delft volgt de leiding het Kenenburgpad, de Kruithuisweg en de Prinses Beatrixlaan. Tevens vindt er onderzoek plaats of de leiding naar Leiden kan worden gelegd. 

Het is een sleutelproject binnen de Regionale Energie Strategie (RES) en daarmee in de overgang naar een gebouwde omgeving zonder aardgas. De aanleg van WarmtelinQ vraagt om een heen- en een retourleiding met een doorsnede van circa 900 mm. 

Leidingen plaatsen

In 2021 heeft de Gasunie definitief besloten om het deel van Vlaardingen naar Den Haag aan te leggen. Het voorbereidende werk begon in februari 2022. Het graven en bouwwerk in het najaar van 2022. Op de meeste plekken komt de leiding in de grond door het graven van sleuven. Op sommige plekken gebeurt dit met boringen. In Delft is de eerste leiding met een HDD-boring in de grond gebracht. Deze boring is een mooie technische prestatie. En zorgt voor veel minder overlast dan het aanleggen met een open sleuf.

De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2024 worden opgeleverd, daar hoort ook het opnieuw inrichten van de openbare ruimte bij. Bij het ontwerp van de herinrichting wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen die geaccommodeerd moeten worden en hoe het nieuwe groen de ecologische kwaliteit en biodiversiteit ten goede kan doen.

Voor de gemeente Delft heeft Base Consultancy het projectmanagement verzorgd. Om de aanleg van WarmtelinQ te faciliteren wordt nauw samengewerkt met Gasunie. Voor een succesvolle realisatie zijn er drie overeenkomsten die de samenwerking vormgeven: een samenwerkingsovereenkomst, een gemeentelijke schadevergoedingsovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst.

Raymond Sollie
Directeur

Extra informatie

Begindatum
februari 2022
Einddatum
medio 2024
Locatie
Zuid-Holland
Opdrachtgever
Gemeente Delft
Betrokken partijen
Gasunie