Adviseur RgdBOEI

De wetgever heeft een systeem ontwikkeld waarmee op een integraal niveau vastgoed kan worden geïnspecteerd en kan worden onderhouden. De BOEI systematiek heeft als doel in het woud van regels en verplichtingen orde aan te brengen middels de 4 pijlers B (Brand) O (onderhoud) E (Energie) I (inzicht in wet en regelgeving) en daarmee de vastgoed eigenaar helderheid en structuur te verschaffen in het jaarlijks beheren en onderhouden van het vastgoed.

Wij hebben een opgeleide Adviseur Integraal Vastgoed die na inspectie een rapportage per pand conform de BOEI methode kan opstellen die inzicht verschaft in alle genoemde pijlers alsmede inzicht geeft in alle jaarlijkse onderhoudskosten (Meerjarenonderhoudsplan), het desbetreffende pand (algemene beschrijving van het pand, historie en mogelijke toekomst) en haar bedrijfsvoering (kantoor, winkel, sportaccommodatie, enz).

Het resultaat verschaft de klant inzicht in zowel het op korte termijn uit te voeren onderhoud als het onderhoud dat op langere termijn uitgevoerd moet worden zodat hiervoor “ gespaard” kan worden. Wij kunnen u tevens begeleiden in het interpreteren en implementeren van alle gegevens en u helpen met het borgen van het geheel in uw organisatie.

Op zoek naar een Adviseur Integraal Vastgoed?

Bent u op zoek naar een Adviseur Integraal Vastgoed die een rapportage van uw pand kan maken? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.