Producten Duurzaamheid

De opgaven binnen de gebouwde omgeving zijn in beweging en omvangrijk. De transitie naar circulair bouwen, CO2-reductie, klimaatadaptatie, en duurzame inzet van mens en milieu vragen om een specifieke aanpak. Vanuit wetgeving worden steeds weer nieuwe spelregels opgelegd. Om u te helpen bij het zien van de bomen in het bos hebben wij een aantal producten voor u op een rijtje gezet.

Informatieplicht Energiebesparende Middelen

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de Energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Wist u dat het opwekken van energie niet als energiebesparende maatregel geldt? Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Bijvoorbeeld door het toepassen van energiebesparende technieken, zoals het isoleren van uw buitenmuur of het toepassen van ledverlichting. 

De maatregelen zijn opgenomen in de zogenaamde Erkende Maatregelen Lijst (EML). Bewezen technieken en maatregelen worden hierin per bouwdeel opgesomd.

Elke 4 jaar moeten bedrijven en instellingen verslag doen van de maatregelen die genomen zijn binnen de vastgoed portefeuille. Toch hoeft dit geen 4-jaarlijkse bezigheid te zijn. Door de onderhoudswerkzaamheden jaarlijks bij te houden, via bijvoorbeeld een (D)MJOP, wordt de informatieplicht een stuk eenvoudiger uit te voeren.  

Kunt u wat hulp gebruiken bij de selectie, planning of uitvoering van deze maatregelen? Neem dan contact met ons op!

EED-audit

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. 

Heeft uw bedrijf/instelling 250ft of meer of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan geldt de EED-plicht voor u.

De audit behandelt alle onderdelen waar energiebesparing mogelijk is, inclusief mobiliteit.

Heeft u ondersteuning nodig of wilt u dat de audit voor u wordt opgesteld? Wij bieden beide!

Omgevingsvergunning

Sommige duurzaamheidsmaatregelen hebben impact op de omgeving en zijn daarmee vergunningsplichtig. Voor monumenten geldt die plicht altijd. Een vergunning kent veel facetten, waaronder tekenwerk, verantwoording en vooroverleggen.

Kunt u hier hulp bij gebruiken? Wij staan graag voor u klaar.

Subsidieaanvraag

Verduurzaming wordt vanuit de overheid gestimuleerd door het verstrekken van subsidies. Ook zijn er stichtingen die het nemen van maatregelen aantrekkelijk maken met (financiële) ondersteuning. Voor particulieren, VvE’s en bedrijven zijn er verschillende regelingen waar aanspraak op gemaakt kan worden.

Door goed gebruik te maken van de mogelijke opties, wordt een maatregel soms aantrekkelijker of kunnen er meerdere maatregelen tegelijkertijd genomen worden. En dat is precies waar deze subsidies voor bedoeld zijn! 

Bent u benieuwd naar de verschillende subsidiemogelijkheden? Wij kunnen u helpen de mogelijkheden op een optimale wijze te benutten.

Split-incentive aanpak

Voor verhuurders die graag willen verduurzamen kan een investering minder aantrekkelijk zijn, omdat het effect van de energiebesparende maatregelen ten goede komt aan de huurder. Het zou zonde zijn als hierdoor kansen niet worden benut. Een split-incentive gesprek biedt hier uitkomst. Dit gesprek is erop gericht de voordelen van een investering te verdelen zodat zowel de huurder als de verhuurder de vruchten ervan kan plukken.

Onze adviseurs kunnen dit gesprek openen en eventueel met de juiste partners tot een nieuwe overeenkomst brengen.

Duurzaamheidsagenda

Om alle duurzame ambities van uw vastgoed portefeuille en facilitaire afdeling overzichtelijk in kaart te brengen helpen wij u graag met het opstellen van een DuurzaamheidsAgenda. Zo kunnen verschillende duurzaamheidsthema’s binnen uw organisatie in één document vertaald worden naar concrete doelstellingen en activiteiten. Dat doen wij door onder andere samen KPI’s te formuleren. Daarnaast kan de agenda zorgen voor bewustwording en inspiratie binnen uw organisatie, om draagvlak voor de duurzaamheidsdoelstellingen te creëren. Van een enkel pand tot een portefeuille aanpak, we spitsen onze werkwijze toe op uw situatie. 

De DuurzaamheidsAgenda kan verschillende ambities, visies, strategieën en uitvoering samenbrengen tot één geheel. Zo wordt versplintering van verschillende plannen binnen uw organisatie voorkomen.

Wilt u verduurzaming op de kaart zetten binnen uw organisatie? Maar bent u het overzicht kwijt? Dan biedt de DuurzaamheidsAgenda een mooie manier om vorm te geven aan uw ambities op dit gebied.

Wij nemen de zorg voor het opstellen van de agenda voor uw organisatie graag uit uit handen. En ook in de uitvoering van de punten op de agenda kunnen wij onze bijdrage leveren.

Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek!