Energielabel woningbouw & energielabel utiliteitsgebouwen

De start van het verduurzamen van een gebouw begint meestal met een energielabel of energieprestatie-index. Onderstaand worden de twee opties voor u uitgelicht:

Energielabel woningbouw

In het eerste kwartaal van 2015 hebben alle huiseigenaren in Nederland die nog geen energielabel hadden, een voorlopig energielabel thuisgestuurd gekregen. Dit voorlopige label is onder andere gebaseerd op het bouwjaar van de woning en alle overige gegevens voor zover bekend bij de Rijksoverheid. Met het energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien hoe zuinig de woning is. Het voorlopige label dient omgezet te worden naar een definitief label. Wij hebben een erkend adviseur in huis om dit voor u te doen. Door een paar eenvoudige stappen te doorlopen kan de woningbezitter online opmerkingen plaatsen en elementen toevoegen. Onze erkende deskundige controleert de gegevens en bevestigd vervolgens het definitieve label.

Meer weten over een definitief Energielabel? Neem direct contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.

Energielabel Utiliteitsbouw

Naast woningen is een energielabel ook verplicht voor alle gebouwen anders dan woningen. Dit geldt bij verkoop en verhuurtransacties. Dit label wordt ook wel energielabel utiliteitsgebouwen genoemd: utiliteitsgebouwen zijn bijvoorbeeld kantoren, scholen en ziekenhuizen.

Het label laat net als bij woningbouw de energiezuinigheid van het pand zien en is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van een pand, geldigheid van het label bedraagt 10 jaar.

Naast dat het label de huidige status weergeeft, maakt het ook duidelijk welke energiebesparende mogelijkheden er zijn. De labelklasse loopt van A++++ (zeer zuinig) tot en met G (zeer onzuinig). Anders dan bij woningen bestaat er bij utiliteitsbouw geen prestatie-index, er is dus alleen een energielabel welke de energieprestaties aangeeft van een pand.

Maar dit is bij lange na niet de reden waarom een label of energieprestatieadvies nuttig is. Het energielabel fungeert ‘slechts’ als uitgangspunt waarbij de huidige situatie in kaart is gebracht. Wat veel interessanter is, zijn de stappen die erna komen en wat u als gebouweigenaar ermee doet. Zo is het mogelijk om met relatief eenvoudige maatregelen energie en dus geld te besparen, vaak liggen de oplossingen binnen handbereik en is dit gemakkelijker te realiseren dan u bij voorbaat zou denken.

Energie prestatie index

Naast het afmelden van energielabels zijn wij ook gecertificeerd om de energieprestatie-index af te geven voor woningen. De energieprestatie-index is verplicht voor alle type verhuur van woningen. Bijvoorbeeld om via het woningwaarderingsstelsel de huurprijs te bepalen. Hoe lager de index des te beter. De energie-index bepaalt de energieprestatie van een woning, dus een lagere energie-index levert meer huurpunten op. Hiermee is een meer exacte bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen dan via het definitieve energielabel. Daarnaast zijn wij in staat om aan de energieprestatie-index maatwerkadvies te koppelen. Voor meer informatie omtrent energie en duurzaamheid kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Op zoek naar een energielabel of prestatie index?

Bent u op zoek naar een energielabel of prestatie index voor utiliteitsbouw? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.