Bouwtekeningen

De basis op orde: terug naar de tekentafel

Tijdens alle fasen – van engineering en uitvoering tot beheer en onderhoud – spelen tekeningen een belangrijke rol. Tekeningen zijn de informatiedrager en informatie is key, ook voor de communicatie. 

Toch zien we vaak dat er van panden en de omgeving geen accurate tekeningen zijn. Soms waren ze er nooit. Soms zijn ze niet goed bijgehouden bij aanpassingen of uitbreidingen.

Wij maken, na het pand of buitenruimte te hebben ingemeten, een actuele tekening. Eenmaal digitaal zijn deze tekeningen met relatief simpele aanpassingen bruikbaar voor verschillende doeleinden. Hieronder een selectie. 

Ontwerptekeningen

Dit zijn tekeningen waarop globaal duidelijk wordt hoe het project eruit gaat zien.

Vergunningstekeningen 

Tekeningen met detaillering die bij de aanvraag van vergunningen gevoegd moeten worden.

Inrichtingstekeningen en 3D-visualisaties

Inrichtingstekeningen maken wij op basis van de NEN1824. Hiermee weet je zeker dat de werkplekken volgens de geldende Arbowetgeving worden ingericht. Onze tekeningen bieden op de millimeter nauwkeurig inzicht in de ruimte en indeling voorafgaand aan de verhuizing of herinrichting. Om een nog duidelijker beeld te krijgen van ruimte en inrichting kunnen we ook een eenvoudige maar effectieve 3D-visualisatie maken.

Situatietekeningen 

De situatietekening is een tekening die inzichtelijk maakt hoe en waar gebouwen op de kavel staan. Aangelegen delen, zoals wegen, sloten en aanliggende bebouwing, staan er ook op.  Mede door goed kleurgebruik creëren wij situatietekeningen die voor iedereen goed te begrijpen zijn.  

Bestektekeningen

In een bestektekening vindt men alle relevante gegevens die nodig zijn bij bouwprocessen. Denk aan plattegronden en doorsneden. Een bestektekening vormt samen met het bestek de basis voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

Werktekeningen voor de uitvoering

In deze tekeningen wordt het project tot in detail uitgetekend. Hoe bouw je het? Dat staat in de werktekening. 

Ontruimingsplattegronden

Dit zijn plattegronden van een gebouw, fabriek of technische installatie, of een gedeelte hiervan. Op de plattegronden staat haarfijn wat de locaties zijn van reddingsmiddelen, handmelders en brandblusmiddelen. Nooduitgangen en vluchtroutes zijn weergegeven conform de NEN 1414. 

Future Proof

Verbouwingen, uitbreidingen, veranderingen in de omgeving? Alle digitale tekeningen kunnen in de toekomst makkelijk worden aangepast. Een goede tekening is een investering voor de toekomst. Voor wie meerdere objecten of ruimtes beheert, zijn goede tekeningen een absolute must. Uiteraard leveren wij tekeningen en bijlages (foto’s, viewers..) in elk gewenst bestandsformaat. 

Kabels en leidingen

Onder de grond ligt ons kleine landje bomvol infrastructuur en daar komen voortdurend nieuwe kabels en leidingen bij. Het is buitengewoon belangrijk om strak bij te houden wat, waar ligt. Menig bouwproject struikelt in enige fase over wat er onder de grond ligt, of blijkt te liggen. Vaak zijn er kostbare omleggingen nodig. 

Beter voorkomen we dat. Wij kunnen voor u de kabels en leidingen inventariseren en in een digitale tekening vatten. Zo beschikt u altijd over de juiste informatie. Net als alle andere digitale tekeningen zijn ook deze makkelijk up-to-date te houden. 

Tekeningen nodig?

Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.