Analyse op Onderhoud of Brandveiligheid

Wij hebben een aantal slimme en snelle scans in huis waarmee wij de huidige situatie kunnen opnemen, beoordelen en hier een specifiek plan voor kunnen schrijven. Vervolgens is het mogelijk om samen met de wensen en eisen van de opdrachtgever de maatregelen in de praktijk tot uitvoering te brengen. Vooraf zullen investeringskosten altijd kenbaar worden gemaakt.

Onderhoudsscan

Als gebouwbeheerder of eigenaar bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Met een eenvoudige scan helpen wij al uw onderhoud in kaart te brengen. In welke staat verkeert het nu en wat zijn de risico’s van grote gebreken? Wij keuren zowel het exterieur als interieur en kijken direct naar eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Voor de Onderhoud scan hebben we een eigen applicatie ontwikkeld. Deze wordt tijdens de opname op locatie door onze bouwkundige inspecteurs gebruikt tijdens hun rondgang door het gebouw.

Na de opname ontvangt u een uitgebreide rapportage die overzichtelijk al het onderhoud voor de komende 10 jaar weergeeft. In een gesprek kunnen wij het uit te voeren onderhoud toelichten.

De mogelijkheid bestaat om eventuele opmerkingen later op afstand door te voeren en de rapportage aan te passen.

(Brand)veiligheidsscan

Wij durven gerust te stellen dat veel gebouwen in Nederland niet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving als het gaat om brandveiligheid maar dit geldt echter ook voor de algehele veiligheid van het pand. Zo kan het zijn dat uw pand in het verleden intern is aangepast of dat er verbouwingen hebben plaatsgevonden. Als gevolg zou het kunnen zijn dat brandscheidingen en compartimenteringen niet meer voldoen. Ook het (gedeeltelijk) vervangen van installaties vraagt om aanpassingen als het gaat om brandveiligheid.

Bij de brandveiligheid scan wordt er een opname gedaan op locatie en worden onder andere de volgende onderdelen gecontroleerd:

  • Vluchtwegen
  • Vlucht- en nooddeuren
  • Brandscheidingen
  • Blusmiddelen
  • Doorvoeringen & afdichtingen
  • Bereikbaarheid en zichtbaarheid van veiligheidsvoorzieningen
  • Overige veiligheidsaspecten zoals dakbeveiliging, bliksembeveiliging, legionella, etc.

De bevindingen uit de opname worden allemaal verwerkt in een overzichtelijk rapport. Hiermee heeft u in één oogopslag helder welke maatregelen er genomen moeten worden en wat de knelpunten zijn.

Op zoek naar een slimme en snelle scan?

Op zoek naar een slimme en snelle scan voor uw bedrijf? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.