Advies Circulaire Economie

Het toenemende industrialisme maakt het nodig dat producenten anders moeten gaan denken hoe op een duurzame manier met hun grondstoffen om te gaan. Een concept waarin wij geloven als alternatief duurzaam business model is dat van de Circulaire Economie. Het idee is om de bestaande lineaire productiesystemen om te zetten in gesloten productiesystemen waarin materialen worden hergebruikt.

De Circulaire Economie wordt omschreven als een industriële economie die gestuurd is op vooruitgang. Het doel van de circulaire economie is om de toestand van mens, milieu, natuur en ook de economie vooruit te helpen door materialen te hergebruiken EN een economie te creëren die meer draait op het verkopen van diensten in plaats van fysieke producten.

Stoppen met het creëren van afval

Eigenlijk is het doel van de circulaire economie dus om een economie zonder afval te creëren. En als er dan toch afval overblijft zou dit doorverkocht kunnen worden aan een andere industrie die dat weer gebruikt voor hun eigen productie-systeem. Het is belangrijk dat innovatie door blijft gaan. Zo komen nieuwe technologieën, business modellen en andere duurzame ideeën tot stand. Circulaire Economie bestaat uit de volgende eigenschappen:

 • Hergebruik van materialen
 • Gesloten systemen in plaats van lineaire systemen
 • Afval vrij en gifvrij
 • Nieuwe vormen van eigendom, waardoor producten als services worden ontworpen
 • Houdt rekening met recycling, het liefst ‘upcycling’, tijdens ontwerp van product
 • Duurzame energie
 • Goed voor people, planet, en profit
 • Het goede voorbeeld geven door middel van innovaties
 • Denken in systemen
 • Lange termijn denken

De bouw- en infrastructuur sector heeft een van de meest negatieve impacts op het milieu. Bij het aanleggen van een snelweg or groot bouwproject verdwijnt er biodiversiteit, worden veel natuurlijke grondstoffen gebruikt en komen schadelijke stoffen vrij. Daarnaast staan er in Nederland veel gebouwen, en dan vooral bedrijfspanden, leeg. Dit biedt vele mogelijkheden om de Circulaire Economie aan de vraagkant binnen de bouwsector te stimuleren. Omdat de bouwsector deel uitmaakt van een groter geheel en ook de leefomgeving van mensen en de natuur beïnvloedt is het belangrijk dat circulair bouwen ook circulaire effecten genereert. Dus hoe zou je door circulair te bouwen ook de mindset van bewoners circulair kunnen maken? Dit zijn grote vraagstukken, maar het is wel belangrijk dat hier naar wordt gekeken. Het belangrijkste is dus dat de ‘way-of-life’ gaat veranderen in de sector. En daar willen wij graag een rol in spelen.

Database van alternatieven materialen

Wij als ‘regisseurs van uw bouwproject’ kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van hergebruik binnen projecten. Door advies te geven over de toepassing van hergebruikte materialen wordt de opdrachtgever getriggerd om hierover na te denken. Voordelen van hergebruikte materialen zijn o.a.:

 • Minder tot geen afval
 • Duurzame manier van produceren
 • Afname in natuurlijk grondstoffen exploitatie
 • Afname in CO2
 • Economisch voordeel van verkoop restmateriaal aan derden

Wat erg belangrijk is bij een circulair bouwproject is dat er al in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met het hergebruiken van elementen en/of restmaterialen. Daarbij wordt er gekeken naar welke materialen gebruikt zullen gaan worden en wat hun duurzame prestaties zijn. Een tool dat hier veel wordt genoemd is een soort grondstoffenpaspoort. Door een grondstoffenpaspoort worden grondstoffen herkenbaar gemaakt in de producten waarin ze zijn verwerkt. Dit maakt het terugwinnen van grondstoffen een stuk effectiever. Door onze praktijkervaring hebben we veel kennis over materialen en wat de prestaties en kosten hiervan zijn. Met deze kennis kunnen wij u een overzicht geven van alternatieve, duurzame en vooral circulaire bouwmaterialen.

Interesse in een Circulaire Economie?

Heeft u interesse in een Circulaire Economie als alternatief duurzaam business model? Neem dan nu contact met ons op via 070 – 30 30 454 of info@base-consultancy.nl.