Renovatie Stevin III TU Delft

Kostenramingen, werkomschrijving, directievoering & toezicht faculteitsgebouw Civiele Techniek TU Delft.