Meerjarenonderhoudsplanning Theater aan het Spui Categories: Portfolio

Opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning Theater aan het Spui. Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de actuele onderhoudsstatus van het pand.