De start van Base Consultancy vof Categories: Algemeen

Paul den Heijer en Raymond Sollie startte op 1 maart 2002 aan de Leyweg 1481 te Den Haag een bouwkundig en civieltechnisch adviesbureau.